Uddannelse i psykologisk tryghed

Om uddannelsen

De senere år har jeg afviklet rigtig mange forløb om psykologisk tryghed i både private og offentlige organisationer. Min erfaring er, at organisationer oplever den mest bæredygtige udvikling af psykologisk tryghed ved, at nøglepersoner internt i organisationen kompetenceudvikles til selv at drive arbejdet frem. Jeg vil gerne give flere ledere mulighed for at gøre dette arbejde, og har, efter utallige opfordringer, derfor besluttet mig for at lave en uddannelse i psykologisk tryghed i praksis.

Målgruppen for denne uddannelse er ledere på alle niveauer i organisationen. Du behøver ikke at have formelt personaleansvar for at deltage, men du løfter opgaver i dit job som indbefatter, at du leder andre mennesker.

Det kan være som projektleder, (tværfaglig)faglig leder eller som koordinator af andres arbejdsindsats og arbejdsopgaver.

Målet med uddannelsen er, at deltagerne, efter endt uddannelse, certificeres til selv at kunne arbejde med psykologisk tryghed i praksis i egen organisation.

Sådan er uddannelsen struktureret

Som deltager får du indførelse i alle begreber samt lærer at bruge dem i praksis.

Modul 1

Her introduceres du for begrebet psykologisk tryghed, og hvorfor det er vigtigt at arbejde for psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Du får, på en let tilgængelig måde, præsenteret den forskning som ligger bag begrebet og dets betydning for arbejdspladsen.

Herudover præsenteres du for Amy Edmondsons syv evidensbaserede udsagn til brug for undersøgelse af den psykologisk tryghed i et arbejdsfællesskab. I modsætning til andre, der arbejder med psykologisk tryghed, tror jeg på, at den rigtige måde, at gå til psykologisk tryghed, er ved at tale om de emner som udgør psykologisk tryghed og ikke at måle dem. Derfor går jeg altid dialogisk til værks.

Du bliver i første modul klædt på til selv at kunne gennemføre en dialogbaseret undersøgelse af psykologisk tryghed på din arbejdsplads eller i dit arbejdsfællesskab. Yderligere bliver du præsenteret for en forskningsbaseret definition af mod samt viden om, hvordan mod udgør en afgørende vigtig forudsætning for at opbygge psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Endelig får du viden om, hvordan du kan være med til at understøtte udvikling af modige handlinger på arbejdspladsen.

Modul 1 afsluttes med introduktion af hjemmeopgave til modul 2. Denne laves i grupper.

Undervejs er det muligt for gruppen at få online supervision af mig.

Modul 2

Her arbejdes med de erfaringer som deltagerne i grupper har gjort sig med at undersøge graden af oplevet psykologisk tryghed i et givet arbejdsfællesskab. Herefter introduceres du for en metode til at identificere, hvilke initiativer der er hensigtsmæssige at gøre på arbejdspladsen for at højne den psykologiske tryghed. Endelig præsenteres du for et dialogspil til at opbygge psykologisk tryghed som du får med hjem til eget brug.

Modul 2 afsluttes med præsentation af hjemmeopgave til modul 3. Her skal der arbejdes med at lave initiativer, der styrker den psykologiske tryghed i netop dit/jeres arbejdsfællesskab.

Undervejs er det muligt for gruppen at få online supervision af mig.

Modul 3

På modul 3 gennemføres en gruppeeksamen i form af en mundtlig præsentation af erfaringer og læring med

  1. undersøgelse af psykologisk tryghed og
  2. iværksættelse af initiativer til at højne den psykologisk tryghed.

Eksamen afvikles som en fælles seance for alle deltagere, hvor hver enkelt gruppe både præsenterer deres læring og giver feedback på de andre gruppers præsentation. På denne måde bliver eksamen også til et læringsrum med refleksioner over både egne og andres erfaringer og læringspointer.

En bestået eksamen afsluttes med certificering.

Metode

Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppedialoger og plenumdiskussioner. Såvel hjemmeopgaver som eksamen gennemføres i grupper som dannes på modul et. Det er ikke et krav, at deltagerne mødes fysisk i forbindelse med deres gruppearbejde, men det er et krav at deltagerne arbejder i grupper og gennemfører eksamen i grupper. Grunden til dette er, at al erfaring viser, at vi mennesker lærer meget mere, når vi arbejder i grupper og at gruppearbejdet giver mulighed for at opbygge netværk som også er en vigtig lederressource at opnå efter endt kursus.

Gruppearbejdet understøttes af online supervision af mig. Hver gruppe tildeles en times supervision imellem hvert modul. Det er et tilbud og ikke en pligt at benytte sig af supervisionen. Forud for supervisionen skal gruppen fortælle mig, hvad I særligt gerne vil have hjælp til under supervisionen.

Litteratur

  • Amy Edmondson, Den frygtløse organisation, 2020, DJØF Forlag
  • Bréné Brown, Mod til at lede, 2019, Dansk Psykologisk Forlag

Under uddannelsen suppleres med kortere tekster som fremsendes elektronisk.

Det praktiske

Den samlede pris er 18.500 kroner (eks moms) og inkluderer tre en halv kursusdage samt to online sessioner. Det indeholder også certificering i psykologisk tryghed i praksis. Der er overnatning og fuld forplejning inkluderet på det første kursusdøgn. Samt fuld forplejning på de to kursusdage. Det første kursusdøgn bliver afholdt på Frederiksdal Sinatur og Konference i Kgs Lyngby. Kursusdagene bliver afholdt i København.

Kurset bliver afholdt på følgende datoer

  • 2. november 2023 kl. 10.00 – 3. november kl. 12.00
  • 14. december 2023 9.00-16.00
  • 8. februar 2024 9.00-16.00

Tilmeld dig her – tilmelding er først gældende, når faktura er betalt. Der er maksimalt plads til 30 deltagere og det er efter først-til-mølle princippet

Sæt et kryds: