Uddannelse i psykologisk tryghed

Uddannelsen

Jeg har, i flere år, afviklet mange forløb om psykologisk tryghed i mange både private og offentlige organisationer. I nogle organisationer har det være kompetenceudvikling af ledere og i andre har det være kompetenceudvikling af både ledere, arbejdsmiljøprofessionelle (fx arbejdsmiljø-, ledelses-, HR, og udviklingskonsulenter), medarbejdervalgte repræsentanter (AMR, TR og FTR) og medarbejdere. 

Min erfaring er, at organisationer opnår den mest bæredygtige udvikling af psykologisk tryghed ved, at nøglepersoner internt i organisationen kompetenceudvikles til selv at drive arbejdet frem i stedet for at en ekstern konsulent gør arbejdet for organisationen. Derfor udbyder jeg en uddannelse i Psykologisk tryghed i praksis. 

Målgruppen for denne uddannelse er

1) ledere på alle niveauer i organisationen,

2) ledelses- og arbejdsmiljøprofessionelle (arbejdsmiljø-, ledelses-, HR og udviklingskonsulenter)

3) medarbejdervalgte repræsentanter og

4) andre som måtte have interesse i at blive kompetenceudviklet til at arbejde med psykologisk tryghed i praksis. 

Målet med uddannelsen er, at deltagerne, efter endt uddannelse, certificeres til selv at kunne arbejde med psykologisk tryghed i praksis i egen organisation.

Sådan er uddannelsen struktureret

Som deltager får du indførelse i alle begreber samt lærer at bruge dem i praksis.

Modul 1

Her introduceres du for begrebet psykologisk tryghed, og hvorfor det er vigtigt at arbejde for psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Du får, på en let tilgængelig måde, præsenteret den forskning som ligger bag begrebet og dets betydning for arbejdspladsen.

Herudover præsenteres du for Amy Edmondsons syv evidensbaserede udsagn til brug for undersøgelse af den psykologisk tryghed i et arbejdsfællesskab. I modsætning til andre, der arbejder med psykologisk tryghed, har jeg erfaring med, at den rigtige måde, at gå til psykologisk tryghed, er ved at tale om de emner som udgør psykologisk tryghed og ikke at måle dem. Derfor går jeg altid dialogisk til værks.

Du bliver i første modul klædt på til selv at kunne gennemføre en dialogbaseret undersøgelse af psykologisk tryghed på din arbejdsplads. Yderligere bliver du præsenteret for en forskningsbaseret definition af mod samt viden om, hvordan mod udgør en afgørende vigtig forudsætning for at opbygge psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Endelig får du viden om, hvordan du kan være med til at understøtte udvikling af modige handlinger på arbejdspladsen.

Modul 1 afsluttes med introduktion af hjemmeopgave til modul 2. Denne udarbejdes i grupper.

Undervejs er det muligt for gruppen at få online supervision af mig.

Modul 2

Her arbejdes med de erfaringer som deltagerne i grupper har gjort sig med at undersøge graden af oplevet psykologisk tryghed i et givet arbejdsfællesskab. Herefter introduceres du for en metode til at identificere, hvilke initiativer der er hensigtsmæssige at gøre på arbejdspladsen for at højne den psykologiske tryghed. Endelig præsenteres du for en dialogpakke til at opbygge psykologisk tryghed, som du får med hjem til eget brug.

Modul 2 afsluttes med præsentation af hjemmeopgave til modul 3. Her skal der arbejdes med at afprøve initiativer, der styrker den psykologiske tryghed på din arbejdsplads.

Undervejs er det muligt for gruppen at få online supervision af mig.

Modul 3

På modul 3 gennemføres en gruppeeksamen i form af en mundtlig præsentation af erfaringer og læring med

  1. undersøgelse af psykologisk tryghed og
  2. iværksættelse af initiativer til at styrke psykologisk tryghed.

Eksamen afvikles som en fælles seance for alle deltagere, hvor hver enkelt gruppe både præsenterer deres læring og giver feedback på de andre gruppers præsentation. På denne måde bliver eksamen også til et læringsrum med refleksioner over både egne og andres erfaringer og læringspointer.

En bestået eksamen afsluttes med certificering.

Metode

Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppedialoger og plenumdiskussioner. Såvel hjemmeopgaver som eksamen gennemføres i grupper som dannes på modul ét. Det er ikke et krav, at deltagerne mødes fysisk i forbindelse med gruppearbejdet, men det er et krav at deltagerne arbejder i grupper og gennemfører eksamen i grupper. Grunden til dette er, at al erfaring viser, at vi mennesker lærer meget mere, når vi arbejder i grupper og at gruppearbejdet giver mulighed for at opbygge netværk som også er en vigtig ressource at opnå efter endt uddannelse.

Gruppearbejdet understøttes af online supervision af mig. Hver gruppe tildeles en times supervision imellem hvert modul. Det er et tilbud og ikke en pligt at benytte sig af supervisionen. Forud for supervisionen skal gruppen fortælle mig, hvad I særligt gerne vil have hjælp til under supervisionen.

Litteratur

  • Amy Edmondson, Den frygtløse organisation, 2020, DJØF Forlag
  • Bréné Brown, Mod til at lede, 2019, Dansk Psykologisk Forlag

Under uddannelsen suppleres med kortere tekster som fremsendes elektronisk.

 

Det praktiske

Den samlede pris er 18.500 kroner (eks moms) og inkluderer tre en halv kursusdage samt to online sessioner. Det indeholder også certificering i psykologisk tryghed i praksis. Der er overnatning og fuld forplejning inkluderet på det første kursusdøgn. Samt fuld forplejning på de to kursusdage. Det første kursusdøgn bliver afholdt på Frederiksdal Sinatur og Konference i Kgs Lyngby. Kursusdagene bliver afholdt i Zoo i København.

Alle deltagere får udleveret en dialogpakke som kan bruges til både at undersøge og styrke psykologisk tryghed. Dialogpakken har en værdi af 4.000,- kroner.

Forårsuddannelsen bliver afholdt på følgende datoer UDSOLGT

  • 4. april 2024 kl. 10.00 – 5. april kl. 12.00
  • 2. maj 2024 9.00-16.00
  • 13. juni 2024 9.00-16.00

Efterårsuddannelsen bliver afholdt på følgende datoer

  • 19. september 2024 kl. 10.00 – 20. september kl. 12.00
  • 24. oktober 2024  kl. 9.00-16.00
  • 12. december 2024 kl. 9.00-16.00

Tilmeld dig her – tilmelding er først gældende, når faktura er betalt. Der er maksimalt plads til 20 deltagere og det er efter først-til-mølle princippet

Sæt et kryds: