Organisationsudvikling

Selvom ledere spiller en afgørende vigtig rolle for en organisations performance kan ingen leder løfte opgaven alene. Hvor der er lederskab bør der også være følgeskab. Derfor er der ofte behov for organisationsudvikling og ikke kun lederudvikling, når organisationer oplever udfordringer med trivsl og dermed performance på arbejdspladsen.

Min erfaring, både fra forskning og konsulentarbejde, er, at når samarbejdet ikke fungerer optimalt på arbejdspladsen og kvalitet og effektivitet i arbejdet derfor heller ikke er i top, så skyldes det altid udfordringer knyttet til arbejdets organisering, håndtering af arbejdsopgaver, tempo i arbejdet og/eller faglighed i arbejdet.

Det er en myte, at mistrivsel i arbejdet skyldes dårlig kemi mellem de ansatte. Derfor er det vigtigt, at håndtering og forebyggelse af mental nedslidning på arbejdspladsen altid tager afsæt i den arbejdsopgave som løftes på arbejdspladsen.

Jeg arbejder både med kortere og længere organisationsudviklingsforløb som kan omhandle mange forskellige aspekter fx:

  • Undersøgelse af grad af psykologisk tryghed og udvikling af denne på arbejdspladsen
  • Udvikling af handleplaner på baggrund af trivselsmålinger
  • Udvikling af modige arbejdsfællesskaber
  • Konflikthåndtering og -mægling
  • Forebyggelse af stress og anden mental nedslidning på arbejdsmarkedet
  • Håndtering og forebyggelse af krænkende handlinger og mobning
  • Undersøgelse af arbejdspladskultur og udvikling af denne
  • Kvalitative undersøgelser af psykosociale arbejdsmiljøudfordringer
  • Kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg