Dialogpakke om psykologisk tryghed

Om dialogpakken

Med denne dialogpakke får arbejdsfællesskabet mulighed for at:

 1. få indblik i, hver ansats oplevelse af psykologisk tryghed,
 2. undersøge hvad der styrker og, hvad der hindrer psykologisk tryghed i den enkelte arbejdsgruppe samt
 3. identificere og iværksætte initiativer til at styrke psykologisk tryghed.

Dialogpakken er udarbejdet på en sådan måde, at arbejdspladsen selv kan gøre hele arbejdet uden brug af konsulent eller anden form for ekstern bistand. Dialogpakken er hjælp til selvhjælp, hvilket forankrer arbejdet med psykologisk tryghed på arbejdspladsen gennem ejerskab og engagement, fra de mennesker som udgør arbejdsfællesskabet.

Dialogpakken bygger på Amy Edmondsons forskning såvel som min egen forskning. Den er udviklet og forfinet gennem otte år bl.a. ved at være afprøvet på mange forskellige arbejdspladser. Både kommuner, private virksomheder og statslige organisationer har haft stor glæde af at bruge pakken.

Hvad indeholder dialogpakken?

Dialogpakken indeholder:

 • 85 dialogkort med tre forskellige funktioner
 • Drejebog til afvikling af dialogmøde med brug af dialogkort
 • Instruktion til brug af de tre forskellige typer af dialogkort
 • Drejebog til afvikling af dialogmøde, hvor oplevet psykologisk tryghed undersøges
 • Skema til individuel undersøgelse af psykologisk tryghed
 • En kort introduktion til, hvad psykologisk tryghed er og hvorfor det er vigtigt
 • Fem gode råd til at komme i gang med at styrke den psykologiske tryghed
 • IGLO-model med fokus på psykologisk tryghed

Én dialogpakke koster 4.000 kroner plus moms.

Tre dialogpakker koster 10.000 kroner plus moms.

Køb dialogpakken her