Ledelsesudvikling

Ledere spiller selvsagt en helt central rolle for trivsel og dermed effektivitet og kvalitet i arbejdet. Mange ledere oplever, at de mangler de rette kompetencer til at løfte deres ledelsesopgave, når det kommer til ledelse af relationer på arbejdspladsen. Jeg arbejder både med kortere og længere lederudviklingsforløb som kan omhandle mange forskellige aspekter af ledelse i praksis.

Jeg tilbyder fx

  • Individuel ledersparring
  • Ledelsessparring i grupper
  • Ledernetværk
  • Kompetenceudvikling af mod i ledelsespraksis
  • Kompetenceudvikling i forhold lederens rolle i at opbygge psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet
  • Kompetenceudvikling i forhold til håndtering og forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og hård tone i arbejdsliv
  • Kompetenceudvikling i forhold til forebyggelse og håndtering af stress i arbejdsliv

Netværksgruppe for ledere om psykologisk tryghed og mod i ledelse

Forskning viser, at mod er ikke et personlighedstræk, men derimod en kompetence, der kan tillæres. Mod udgør en grundlæggende forudsætning for at opbygge psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Jeg ved af erfaring fra mit undervisnings- og konsulentarbejde, at det er muligt i praksis at lære at arbejde strategisk med psykologisk tryghed via egen ledelsespraksis.

Formålet med en netværksgruppe er:

  1. At introducere deltagerne for metoder og teorier til at blive endnu bedre til at udøve mod i ledelse og understøtte udvikling af psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet og
  2. At give deltagerne mulighed for at lære med og af hinandens ledelsespraksis i forhold til at understøtte psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet.

Netværksgruppen afvikles som en månedlig aktivitet. Det er afgørende vigtigt, at deltagerne prioriterer at deltage i møderne. Gruppen kan rumme 8 deltagere. Forud for et netværksmøde udsendes en dagsorden og der vil altid være forberedelse til en session. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at drøfte mulighederne for et ledernetværk tilpasset din arbejdsplads behov.