Forside Forskning Publikationer Presseomtale Film om mobning Kontakt

I min forskning undersøger jeg, hvad der gør, at krænkende handlinger kan finde sted på arbejdspladsen med et arbejdspladskulturelt og social psykologisk afsæt. På baggrund af 6 måneders etnografisk feltarbejde (deltagerobservation blandt læger og sygeplejersker) på Rigshospitalet, kaster mine analyser lys over, hvordan arbejdspladskultur spiller en langt større rolle for udvikling af psykisk mistrivsel, herunder mobning, stress og seksuel chikane end enkeltpersoners karaktertræk.


Det betyder, at en afgørende vigtig del af nøglen til at fremme trivsel og forebygge krænkende handlinger og stress på arbejdspladsen går gennem arbejdspladskulturudvikling, hvilket kun kan lykkes, hvis både ledelse og medarbejdere sammen gør en fælles indsats. I min forskning udvikler jeg redskaber til dette arbejde samt underviser heri.


Opdate man 19. feb 2018