Forside Foredrag Publikationer Presseomtale Værktøjer Kontakt

Nye kontaktinfo: Kontakt

I min forskning undersøger jeg, HVORDAN og HVORFOR (seksuelle) krænkende handlinger og mobning kan opstå på arbejdspladsen. Min forskning viser bl.a., at arbejdspladskultur spiller en langt større rolle for udvikling af psykisk mistrivsel, herunder (seksuelle) krænkende handlinger, mobning og stress end enkeltpersoners karaktertræk.

Det betyder, at en afgørende vigtig del af nøglen til at fremme trivsel og forebygge mental nedslidning på arbejdspladsen, går gennem udvikling af arbejdspladskultur. Med afsæt i den viden min forskning skaber, udvikler jeg redskaber til forebyggelse og håndtering af (seksuelle) krænkende handlinger og mobning samt underviser bl.a. ledere og medarbejderrepræsentanter heri.

I mit konsulentarbejde arbejder jeg med at fremme trivsel og kvalitet i arbejdet gennem styrkelse af arbejdsfællesskabers sammenhængskraft. Vi mennesker har nemlig brug for at høre til – også på arbejdspladsen. Igennem noget tid har jeg været særlig optaget af skabelse af psykologisk sikkerhed, undersøgelse og udvikling af arbejdspladskultur og opbygning af kollektiv mod til at tale om det som er svært i arbejdsliv.Opdate man 31. okt 2022