Forside Foredrag Publikationer Presseomtale Værktøjer Kontakt

Kunsten at være fejlbarlig - Et forsvar for kollektivt mod til sårbarhed i arbejdsliv
Halvdelen af alle ledere i Danmark lever med daglige stresssymptomer, ca. 35.000 arbejdstagere er dagligt sygemeldt med stress og 1400 danskere dør årligt af stress i Danmark. Ny forskning viser, at en central og virkningsfuld forebyggelsesstrategi er etablering af psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskaberne, fordi det både øger trivsel, produktivitet, kvalitet og læring i arbejdet. Begrebet dækker over ansattes oplevelse af, at kunne tale frit om det, der opleves som vigtigt i arbejdet – også når det omhandler vanskelige emner som fx fejl, inkompetence, uvidenhed og mistrivsel. Dette foredrag sætter fokus på, HVORDAN ledere, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter strategisk kan understøtte arbejdet med at opbygge psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskaber.

Hvor blev den faglige stolthed af? - Moralsk stress’ oversete betydning for mistrivsel i arbejdsliv
Flere og flere danskere oplever, at det kan være svært at opretholde den faglige stolthed i arbejdet, fordi vilkår i arbejdet begrænser mulighederne for at udføre arbejdet så godt som de gerne vil. foredrag viser, at denne oplevelse kan være sundhedsskadelig i form af moralsk stress. Dette foredrag belyser begrebet, dets potentielle skadelige virkning for ansatte og giver bud på mulige strategier til at håndtere og forebygge moralsk stress på arbejdspladsen.

Kender du dine nullermænd på gangen? – Arbejdspladskultur, hvad er det og hvordan kan det udvikles?
Arbejdspladskultur får skyld for meget, bl.a. at det er årsag til at megen organisationsudvikling og –forandring kulsejler. Men hvad er arbejdspladskultur egentlig for et størrelse? Hvordan opstår det? Og hvordan er det muligt at udvikle arbejdspladskultur, når det spænder ben for opgavehåndtering og trivsel i arbejdet. Dette foredrag introduceret et nyt kulturbegreb og giver konkrete anvisninger til, hvordan organisationsmedlemmer kan undersøge og udvikle arbejdspladsens kulturelle praksisser.

Mobning handler hverken om neurotikere eller psykopater… - Men hvad skyldes det så og hvordan kan vi komme det til livs?
En trivselsmåling viser, at medlemmer af arbejdsfællesskabet oplever mobning. En ansat fortæller, at hun oplever sig seksuelt krænket. En kollega fortæller, at han synes tonen nogle gange bliver for hård. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan dette kan ske og hvad ledere og medarbejdere kan gøre? Dette foredrag præsenterer nyeste forskning om mobning og giver praktiske eksempler på, hvordan organisationen med fordel kan håndtere og forebygge (seksuelle) krænkende handling og mobning.


Opdate ons 16. sep 2020